Новини


ПОДВЕЖДАЩА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

Интернет е пълен с подвеждаща информация за зеолита клиноптилолит. Различни хора и фирми използват целенасочено името на Иван Митев за свои цели. Информацията за употребата на клиноптилолита като допълващ минерал към различни терапии бе представена за пръв път от нас - семейство Митеви, през 1997 г. До тогава никой в страната не бе чувал за неговите възможности в тази насока. Сега всеки втори българин е "професор" по зеолитите. Имайте предвид, че технологията за обработка на минерала е разработена в немски институт и не е известна на никого друг в България. Ние предлагаме този минерал под името КЛИНОВИТ, което е запазена търговска марка. Нашият минерал е с розов етикет, в двойна целофанена опаковка и с упътване за употреба с нашите координати.

Иван Митев не е собственик на фирма "Вантони" и няма нищо общо с нея, каквато подвеждаща информация се появи наскоро в интернет.

 

1/4/2014


Назад